NET, .NET Core, C#, TDD, MVC, MS SQL Server, MS Azure, CI/CD, Micro services

Erfaren Back-End utvecklare

Erfaren back end utvecklare som vill jobba i molnbaserade projekt i teknikens framkant.

Du bör ha god operativ erfarenhet av de flesta av följande metoder, miljöer, verktyg och plattformar: NET, .NET Core, C#, TDD, MVC, SQL (MS SQL Server), Molnlösningar (MS Azure), CI/CD, Micro services, Infrastructure as Code mm

Passar ovan in på dig ? Kontakta oss på jobs-(_sm3Remove)-_-(_a)-_centercom-(d_)-_se