Gå till sidans innehåll

Your Digital Business Partner

Centercom utvecklar digitala kommunikationslösningar för kunder som vill förbättra sin marknadsföring eller effektivisera sin verksamhet. Vårt team av kunniga, erfarna och engagerade medarbetare hjälper dig med allt från webb, moln och integration till systemutveckling och mobila appar.

Våra områden

Vi är en helhetsleverantör men agerar ofta även partner till reklambyråer och andra branschaktörer som ser fördelar i att kunna erbjuda sina kunder avancerade lösningar med stöd från en trygg och serviceinriktad teknikpartner.

Webbplatser

Vi hjälper våra kunder med alltifrån kampanjwebbar till koncernwebbar och affärskritiska webbplatser med omfattande integrationer med andra system. Vi arbetar med flera olika CMS och utvecklar även kundunika lösningar när så krävs. Beroende på kundens situation och önskemål tar vi antingen helhetsansvaret för webbprojektet eller är med som en del i helheten tillsammans med andra aktörer. Vi har väl uppsatta utvecklings- projekt- och förvaltningsprocesser och hjälper gärna till med drift och support efter projektets avslut.

Webbplatser

Intranät

Med ett modernt intranet får du ordning på det interna informationsflödet och ger organisationen möjlighet att enkelt dela aktuell och viktig information. Vi hjälper ditt företag att bygga nytt eller modernisera ert existerande intranet och är med genom hela processen på den nivå som krävs för att projektet skall bli lyckosamt.

Intranät

Systemutveckling

I behov av en helhetsleverantör eller förstärkning i ett existerande projekt? Vi har bred och djup kompetens inom framför allt Microsoftrelaterade miljöer och tekniker och ligger bl.a långt framme vad gäller lösningar som involverar Microsofts molntjänst Azure. Beroende av kundens önskemål sätter vi ihop ett för uppgiften anpassat team av projektledare, arkitekter, UX designers, front- och back-end utvecklare. 

Systemutveckling

Molnlösningar

Fördelarna med att bygga och underhålla lösningar i molnet är många. Det kan handla om allt från att lösa globala prestandautmaningar till att minimera behovet av investeringar i egen hårdvara.  Det ger också upphov till möjligheten att skapa tjänster och lösningar som annars hade varit väldigt svåra att lösa. På Centercom är vi arkitektur- och utvecklingsmässigt främst duktiga på Microsoft Azure relaterade molnlösningar.

Molnlösningar

Episerver

Oavsett om det handlar om hela uppdrag med påföljande större förvaltningsansvar eller enskilda konsultinsatser så kan vi garantera att du kommer att få god hjälp av oss på Centercom. Ett eget inhouse team av erfarna Epi-certifierade konsulter i kombination med att vi ligger långt framme inom såväl webbrelaterad utveckling som molntjänster och integration gör att du kan känna dig trygg i att välja Centercom som din nästa Episerverleverantör. 

Episerver

SharePoint

I behov av justering eller utbyggnad av din existerande SharePoint lösning eller med att ta nästa steg och dra nytta av alla de fördelar konvergeringen med Office365 och molnet ger? Utgående från dina behov kan vi hjälpa dig med såväl punktinsatser som att ta fram en lämplig ny arkitektur som blickar framåt och tar hänsyn till alla delar som kan och bör interagera för att göra helheten effektiv och användarvänlig.

SharePoint

UX/UI-design

Vi har sedan starten 1998 haft gädjen av att ha fantastiskt duktiga digitala designers och front end-utvecklare som kunnat göra vision till verklighet. Det här kommer naturligtvis alla våra kunder till godo men UX/UI-design har även blivit en uppskattad tjänst som vi erbjuder programvaruutvecklande bolag som vill förbättra sina egna produkter. Exempel på andra som nytjjar vår designexpertis är reklambyråer som vill uppnå maximal kundnöjdhet i sina egna digitala produktioner. 

UX/UI-design

Integration

Få webblösningar är idag fristående från organisationens övriga miljö och system och integration blir därför allt viktigare för att kunna skapa bra affärsstödjande lösningar. Det kan handla om att nyttja moderna api:er från 3:e partsprodukter till att skapa unika lösningar för kommunikation med riktigt gamla interna system. Vi har integrerat "allt mellan himmel och jord" och har lång praktisk erfarenhet i området. 

Integration

Content Management

Som en av pionjärerna inom området Web Content Management törs vi lova att vi kan detta område från grunden. Olika CMS-system lever upp till olika krav och beroende av kundens behov väljer vi i samråd med kunden en lämplig bas. Rena system vi jobbar med är exempelvis Episerver, Wordpress, SharePoint eller SiteManager. Ibland gör kravbilden att vi väljer en kombination och ibland kan valet bli att använda olika ramverk för att skapa en kundunik Content Managementlösning för att kunna tillgodose specifika behov.

Content Management

Produktinformation

För företag med många produkter, varumärken och marknader kan hanteringen av produktinformation vara komplicerad. Vi känner till det och vår tanke är enkel: Varför ändra information på flera platser i dina system när det borde räcka med att göra uppdateringen en enda gång? Vi har stor erfarenhet av att integrera exempelvis tryckta kataloger, betalmoduler, bilddatabaser, mobila appar och affärssystem och genom detta skapa effektiva flöden för publicering i olika kanaler.

Produktinformation

Mobilappar

Funderar du på att lösa ditt affärs- eller kommunikationsbehov med en mobilapp för Android eller iOS?  Vi hjälper i processen att:
-Besluta om du behöver en mobilapp eller om det räcker med en mobilanpassad webblösning
-Avgöra om du skall bygga en hybridapp eller native app
-Specificera, utveckla och i förekommande fall integrera mobilappen med andra system som krävs för att lösningen skall bli framgångsrik
-Lansera, underhålla och vidareutveckla mobilappen

Mobilappar

Förvaltning

I behov av en partner som tar ansvar för att underhålla, utveckla och förbättra existerande webbrelaterade IT-lösningar? En partner som brinner för service och support och som du kan lita på finns där just för dig 24/7? Hör av dig till oss! Vi har ett proaktivt synsätt och ger dig den uppmärksamhet, trygghet och stabilitet du förtjänar.

Förvaltning

Ett urval av Kunder

Vi arbetar främst på den Skandinaviska marknaden men får allt fler internationella uppdrag och har idag kunder i 9 länder.

Twinings
Caj P
Lundbergs
Familjens Jurist
Fonus
VB Energi
Elekta
Haugen-Gruppen Nordic
Teleopti
Seezona
Kolmården
Kriminalvården
Mycab
A plus science
LFV
ProOpti
Sweet baby rays
Perrigo